Visserij, handel en detaillist in gesprek met milieu en natuurorganisaties

12-07-2010 21:28

 

Achter de schermen word volop gewerkt en met elkaar gesproken om alle negatieve geluiden richting vissers tegen te gaan.
Een groep belanghebbenden uit de hele breedte van de vis en visserijsector uit alle hoeken van Nederland doen mee aan de training.
Hieronder een kort verslag van een deelnemer van de kadercursus.

Verslag Kaderprogamma 4.

 Kader progamma duurzame visserij, is een groep van 25 mensen uit de hele breedte van de sector van visserman, de vishandel, detaillist enz.

Het thema deze kaderdagen is Duurzame Visserij?

De eerste dag beginnen we met de nodige info over de paaistand, visbestanden en vissterfte e.d.

De vraag of de Noordzee overbevist word of niet?

Als de tabellen en cijfers doorgenomen zijn, word geconcludeerd dat de visbestanden er goed voor staan en ver boven de voorzorggrens liggen.

Hierbij moet wel duidelijk vermeld worden, dat we specifiek over de Noordzee spreken.

Neemt de visserijdruk alsmaar toe?

Na het onderzoeken hiervan, zitten we op een visserijdruk die gelijk staat met 1960.

Conclusie: de visserijdruk is afgelopen jaren drastisch afgenomen, wat te vergelijken is met de tijd van de kleine kottertjes van 300 pk.

Verder word de nodige aandacht aan communicatie training gegeven, waarvoor speciaal een dergelijke acteur voor aangetrokken is.

De bedoeling is om de aandacht te leggen op: Van mening verschillen en discussiëren, Wat wil je?

Wat is discussiëren   = van gedachten wisselen.

           Discussie        = bespreking waarbij de deelnemers proberen door argumenteren de                                           

                                     Oplossing van een probleem te vinden

           Argumenteren = bewijsgronden aanvoeren en redetwisten

Zo word de groep dus klaargemaakt om in discussie te gaan met de milieuclubs.

De discussie word gevoerd met Wereld Natuurfonds, Stichting Noordzee en Greenpeace. Het doel voor deze dag is om begrip voor elkaar te krijgen met als uitgangspunt de verschillende belangen per partij, terwijl we een gezamenlijke overeenkomst hebben en dat is een goede gezonde Noordzee.

 Na een dag praten, discussiëren enz. gaan we aan het eind van de dag evalueren over kaderprogramma 4. terwijl we vooruitblikken naar de komende kaderprogramma’s.

Hier komt het schol/vispromotie als punt naar voren, om dit landelijk groter op te gaan zetten met samenwerking

tussen verschillende partijen. Verder word hier genoemd ook de reality soap, om dit te kunnen realiseren moeten we proberen om € 100.000.- bij elkaar te krijgen. Als dit lukt wil een beroemd producer een soap maken van 13 afleveringen met een lengte van 50 minuten. Dit moet gezien worden net als de succesvolle serie Trawlerman, maar dan met onze eigen schepen die de Noordzee visserij beoefenen. Dit kan een goed doel zijn om de noodzeevisserij te promoten maar daar hebben we wel de steun voor nodig van de gehele sector.

We moeten dan ook gaan proberen om dan uitzendrechten op de Italiaanse tv te krijgen die enkele weken geleden al een wat over Urk uitgezonden heeft m.b.t. de visserijindustrie. Dit werd door 5 miljoen mensen bekeken, kunnen we dit voor elkaar krijgen hebben we gelijk een groot deel van ons publiek te pakken die belangrijk zijn voor onze afname.