Visie ABN AMRO bank visserij

18-06-2010 21:05

 

Visie ABN AMRO

Vertrouwen in ondernemerschap
woensdag, 16 juni 2010

AMSTERDAM – Hoewel marktherstel nog vrij voorzichtig is, overheerste vorige maand door ABN AMRO gepubliceerde ‘Visie op Agrarisch’ een sterk optimistische toon.

De ANB AMRO heeft vooral vertrouwen in het groeiende  ondernemerschap, waardoor ondernemers in de toekomst steeds beter het  hoofd kunnen bieden aan prijsschommelingen die als gevolg van  marktwerking zullen toenemen. Ook trekt de wereldhandel aan, en zal een goedkopere euro de export  positief beïnvloeden.

Voor de kottervisserij noemt de bank de gunstige vooruitzichten voor platvisquota. Maar herstel van de vorig jaar onderuit gegane scholprijzen wordt op korte termijn niet verwacht. De meeste Noordzeevis ondervindt sterke concurrentie van grote importen van pangasius, tilapia en yellowfin sole en door dump van (diepvries)vis uit IJsland op de Europese markt. Meer aandacht voor marktpositionering is nodig. Een duurzaamheidslabel kan daar een bijdrage aan leveren. Innovatie op de vloot zorgt voor kostenbesparing in met name de brandstofrekening en levert een bijdrage aan een grotere duurzaamheid (minder ongewenste bijvangst, minder bodemberoering, minder CO2-uitstoot); het mes snijdt aan twee kanten.

Kottervisserij is één van de branches uit de sector Agrarisch die worden besproken in de jongste visierapporten van ABN AMRO. In totaal worden 75  branches belicht. Het rapport is gratis en kan worden gedownload via www.abnamro.nl/sectoren.