PK’s flyshooters en bordenvissers teruggesteld

21-05-2010 18:06

DEN HAAG – De motorvermogens van Nederlandse flyshooters en twinriggers moeten teruggesteld worden naar maximaal 500 respectievelijk 700 kW.
 
Producentenorganisaties en het ministerie van LNV zijn dat overeengekomen om op die manier kW-dagen te sparen in de zogeheten mandjes TR1 en TR2. De beschikbare capaciteit in deze mandjes is de afgelopen twee jaar met bijna 40 procent gekort in het kader van het Europese kabeljauwherstelplan, terwijl door de transitie van de Nederlandse vloot er de laatste jaren juist meer schepen in TR1 en TR2 zijn bijgekomen.
 
Vorig jaar moest het mandje TR1 (twinrig/flyshoot+100 mm) voortijdig worden gesloten.
 
Door de transitie en sanering van de boomkorvloot heeft Nederland wel een surplus in capaciteit in de de BT-mandjes voor bokkers. Vorig jaar konden die kW-dagen omgeruild worden voor TR-dagen, maar de ruilvoet was zeer ongunstig: 1 op 16,7. LNV-minister Verburg bedong in de Visserijraad van december een gunstiger ruilvoet van 1:3, waarna dit jaar 6,6 miljoen kW-dagen in BT omgeruild konden worden voor 2,2 miljoen kW-dagen in TR.
 
Aanvullende maatregelen blijven evenwel noodzakelijk. De terugstelling in motorvermogens is er daar één van. Op dit moment heet het nog dat PO´s hun leden dringend daartoe verzoeken, volgend jaar wil de overheid het wettelijk verplichten dat flyshooters maximaal 500 kW zwaar zijn en bordenvissers maximaal 700 kW.
 
Terugstellen kan ook tijdelijk als weer omgeschakeld wordt op bijvoorbeeld de boomkorvisserij, maar er is telkens wel een officieel afnameprotocol nodig. De Nederlandse Vissersbond bericht in het jongste Weekjournaal dat hun betreffende leden – drie – inmiddels teruggesteld zijn in motorvermogen.
 
Terugstelling is effectief als de bewijzen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het ministerie van LNV zijn ingediend en de wijziging in het Nederlands Visserijregister van Vissersvaartuigen opgenomen is.
 
Ook willen PO´s het continue (overweeks) vissen van twinriggers aan banden leggen. Daarvoor wordt een regeling ontworpen dat per twee weken maximaal tien zeedagen mogen worden gebruikt. Om de visserij te spreiden en te voorkomen dat er in het najaar niet meer traditioneel op kabeljauw kan worden gevist, is besloten om de beschikbare kW-dagen evenredig te splitsen in twee periodes van juni tot oktober en van oktober tot februari.
 
Tot slot wordt er gewerkt aan praktische ideeën om (paaiplaatsen van) kabeljauw te ontzien in ruil voor extra zeedagen.   Bron: Visserijnieuws.nl

 


 

Nederlandese flyshooter SL9